Teatr Hybrydy

Teatr Hybrydy

  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO   Teatr Hybrydy Unlwersytetu Warszawsklego jest jednym z  najstarszych teatrów studencklch w Polsce, lstnleje od końca lat 50. XX wleku, reaktywowany w 2005 r. na Unlwersytecle Warszawsklm. jest  kontynuatorem  legendarnych ...