pastedGraphic.png

 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Teatr Hybrydy Unlwersytetu Warszawsklego jest jednym z 

najstarszych teatrów studencklch w Polsce, lstnleje od końca lat 50.

XX wleku, reaktywowany w 2005 r. na Unlwersytecle Warszawsklm. jest  kontynuatorem  legendarnych  Hybryd  założonych  w 1957r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojclech Młynarskl, Jonasz Kofta, Urszula Dudziak, Krzysztof Komeda i wlelu lnnych.

 

W zespole działają studencl, doktorancl i absolwencl Unlwersytetu Warszawsklego, w repertuarze Teatru jest kilkadziesiąt spektakli i koncertów od tekstów najlepszych poetów I dramaturgów polsklch po dziśejsze formy komediowe, farsy, kryminały czy pokazy choreograflczne.

 

Teatr Hybrydy odbyl kllkaset występów  w kraju i  za granlcą w teatrach, ośrodkach kultury, muzeach, brał udzlał w wlelu festlwalach i przeglądach, zdobywając nagrody I wyróżnienla.

 

W programle slowno-muzycznym Sentymentalne metamorfozy wystąpią dyrektor I reżyser Teatru Maciej Dzięciołowskl, wokallsta I gitarzysta Krystlan Czaja oraz aktor I wokallsta Tomas Senda.